KHUYẾN MÃI

01
Giới thiệu một người bạn và nhận 35 USD vào tài khoản của mình và người được giới thiệu.

Mời người thân và bạn bè cũng tham gia và nhận 35 $ mỗi lượt giới thiệu.

 • Kiếm lời dựa trên khối lượng giao dịch của những khách hàng đang hoạt động của bạn
 • Đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp 24/5
 • Nhận hoa hồng từ mỗi giao dịch những người bạn giới thiệu tham gia đã chốt
 • Thông báo cho quản lý tài khoản hoặc liên hệ với chúng tôi qua accounts_vn@lpltrade.com
06
Tiền thưởng ký quỹ 100% khoản nạp tiền đầu tiên
 • Thực hiện khoản nạp tiền đầu tiên của bạn và kiếm được tiền thưởng lên đến 15.000 USD!
 • Khách hàng cá nhân và khách hàng của đối tác IB mới có thể hưởng lợi từ chương trình khuyến mãi này!
 • Tiền thưởng sẽ được tự động cộng thêm vào tài khoản của bạn!
 • Tiền thưởng khả dụng trong một tháng!

05
Tiền thưởng ký quỹ 50% khoản tái nạp tiền
 • Bắt đầu giao dịch và nhận tiền thưởng lên đến 15.000 USD!
 • Khách hàng cá nhân và khách hàng của đối tác IB hiện tại đủ điều kiện nhận cơ hội này!
 • Tiền thưởng của bạn được tự động ghi có và có giá trị trong vòng một tháng!
 • Ưu đãi có thể được áp dụng nhiều lần!
05
Tiền thưởng có thể giao dịch 50% khoản nạp tiền đầu tiên
 • Mở một tài khoản trực tiếp và kiếm tới 10.000 USD với khoản nạp tiền đầu tiên của bạn!
 • Khuyến mãi này dành cho khách hàng cá nhân hoặc IB mới!
 • Tài khoản của bạn sẽ tự động được ghi có khoản tiền thưởng!
 • Tiền thưởng khả dụng trong một tháng
04
Tiền thưởng có thể giao dịch 25% khoản tái nạp tiền
 • Bắt đầu giao dịch và nhận tiền thưởng lên đến 10.000 USD!
 • Tiền thưởng được ghi có ngay lập tức và khả dụng trong một tháng!
 • Tiền thưởng được ghi có ngay lập tức và khả dụng trong hai tháng!
 • Bạn có thể hưởng lợi từ ưu đãi này nhiều lần!
QUÊN MẬT KHẨU

Vui lòng nhập user hoặc email của bạn, để
chúng tôi có thể gửi bạn hướng dẫn cách thiết lập lại mật khẩu